A-J Flyttbutik

020-25 55 00

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från företagets egna resurser och förutsättningar verka för:

  • Att livsmiljön sätts i centrum
  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • Att förebygga föroreningar
  • Att följa forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål
  • Vi arbetar aktivt med miljöcertifiering ISO 14001.

Ladda ner vår miljöpolicy som pdf